นโยบายที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี (เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์”) ที่ Sudjudshop จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงต่อเนื่องใดๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเรา ลูกค้าของเรา และชุมชนอินเทอร์เน็ตทั่วไปจากกิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ ขาดความรับผิดชอบ และผิดกฎหมาย

ลูกค้า Sudjudshop พบว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามโดยนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้อาจต้องรับผิดชอบต่อการระงับบริการและการยกเลิกบัญชี ในกรณีร้ายแรง เราอาจมีหน้าที่ต้องรายงานลูกค้าดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

การใช้งานที่เหมาะสม

เราจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของเราโดยสันนิษฐานว่าการใช้งานของคุณจะเป็น “ธุรกิจตามปกติ” ตามตารางข้อเสนอของเรา หากการใช้งานของคุณถือว่ามากเกินไป อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือความจุอาจถูกจำกัด

เราไม่เห็นด้วยกับการใช้ในทางที่ผิด การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิ และ/หรือการกระทำใดๆ ที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เสียเปรียบกลุ่ม บุคคล หรือทรัพยากรทุกรูปแบบ เราคาดหวังให้ลูกค้าของเราและผู้ใช้ของพวกเขา (“ผู้ใช้ปลายทาง”) (หากมี) มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเจตนาที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบของลูกค้า

เราถือว่าลูกค้าของเราเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เช่นเดียวกับการกระทำของใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยได้รับอนุญาตจากลูกค้า ความรับผิดชอบนี้ยังใช้กับใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของลูกค้าในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

โดยการยอมรับผลิตภัณฑ์จากเรา ลูกค้าของเราตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ในนามของใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นผู้ใช้ปลายทางของตน การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางจะถูกส่งต่อไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับบัญชีที่มีปัญหา

หากลูกค้า — หรือผู้ใช้ปลายทางหรือใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอันเป็นผลมาจากลูกค้า — ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่กระทำผิดหรือตัวบัญชีเอง หรือดำเนินการแก้ไขหรือป้องกัน การกระทำที่เราเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จะไม่มีเครดิตสำหรับการหยุดชะงักของบริการอันเป็นผลจากการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

กิจกรรมต้องห้าม

กิจกรรมต้องห้าม

การละเมิดลิขสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อส่ง แจกจ่าย หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัสดุใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม และ เนื้อหาใดๆ ที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ถือเป็นการคุกคามที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออก

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ป้อน อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง สร้างหรือเผยแพร่ผ่านหรือบนผลิตภัณฑ์ของเรา และสำหรับการได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้ใช้งานใดๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว

สแปมและกิจกรรมข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ในการส่งข้อความจำนวนมากหรือเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ (“สแปม”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งสแปม การชักชวนลูกค้าจากสแปมที่ส่งจากผู้ให้บริการรายอื่น และการรวบรวมคำตอบสำหรับสแปมที่ส่งมาจากผู้ให้บริการรายอื่น
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกใช้รายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับการยืนยัน (“รายการข้อความ”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสมัครที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในรายการข้อความใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่อยู่อีเมลหรือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ และการจัดเก็บที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครในลักษณะนี้ รายการข้อความทั้งหมดที่เรียกใช้หรือโฮสต์โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะต้อง “ยืนยันการเลือกเข้าร่วม” การยืนยันที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของตลอดอายุรายการข้อความ
 • เราห้ามไม่ให้ใช้รายชื่ออีเมล รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ หรือฐานข้อมูลที่ซื้อจากบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์เพื่อสแปมหรือรายการข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันในผลิตภัณฑ์ของเรา

นโยบายเกี่ยวกับสแปมและข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้กับข้อความที่ส่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือกับข้อความที่ส่งจากเครือข่ายใดๆ โดยลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ในนามของลูกค้า ที่อ้างอิงผู้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังไซต์ที่โฮสต์ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา

กิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ แสวงประโยชน์ และมุ่งร้าย

 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา ส่งต่อ หรือทำให้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ หรือนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอำนวยความสะดวกในการส่งสแปมและการเริ่มต้นการดมกลิ่นเครือข่าย การส่งคำสั่ง การปลอมแปลงแพ็กเก็ต การท่วมท้น การส่งจดหมายทิ้งระเบิด และการปฏิเสธการให้บริการ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเข้าถึงบัญชีหรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่กลุ่มหรือบุคคลที่พยายามเข้าถึงไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากร (เช่น “แฮ็ก” “แคร็ก” “phreaking” เป็นต้น)
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ในการแนะนำไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายโดยเจตนาหรือโดยประมาทในผลิตภัณฑ์และระบบของเรา
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อก่อกวนกลุ่มหรือบุคคลอื่นโดยเจตนา คำจำกัดความของการล่วงละเมิดของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ วาจาสร้างความเกลียดชัง การสนับสนุนการไม่ยอมรับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ และกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งหมายที่จะข่มขู่ ละเมิด ละเมิดสิทธิ หรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ แสวงประโยชน์ และมุ่งร้าย ได้แก่:

 • การรับ (หรือพยายามรับ) บริการจากเราโดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระเงิน
 • การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเราเพื่อรับ (หรือพยายามรับ) บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นโดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระเงิน
 • การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย (หรือความพยายามใดๆ ของมัน) ของข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางของเราด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ใดๆ
 • การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเราเพื่อขัดขวางการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและเครือข่ายของเราโดยลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต
 • เผยแพร่หรือส่งเนื้อหาใดๆ ของลิงก์ที่กระตุ้นความรุนแรง แสดงภาพการกระทำที่รุนแรง ภาพอนาจารของเด็ก หรือคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยของใครก็ตาม
 • การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค การละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดๆ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธหรือการแพร่ขยาย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การสะสม หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ เคมีหรือชีวภาพ อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือขีปนาวุธ ในแต่ละกรณีรวมถึงความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้อื่นใด ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมหรือสาเหตุดังกล่าวข้างต้น

การใช้ทรัพย์สินของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราห้ามไม่ให้มีการแอบอ้างเป็น Sudjudshop การแสดงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สำคัญกับเรา หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเรา (รวมถึงผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการ กำหนดเอง การอุปถัมภ์ หรือความไว้วางใจจากผู้ใช้อย่างฉ้อฉล

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้สรุปรายการกิจกรรมและเจตนาที่ไม่เฉพาะเจาะจงที่เราเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้และเข้ากันไม่ได้กับแบรนด์ของเรา และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้โดยเผยแพร่เวอร์ชันแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา วันที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากที่เราเผยแพร่เวอร์ชันแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา หรือ 30 วันหลังจากที่เราเผยแพร่เวอร์ชันแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา