แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

** ยอดโอนตามสลิป (รวมเศษ)

หลักฐานการโอนเงิน

Only JPG,JPEG and PNG files are allowed