เงื่อนไขการใช้คูปอง

เงื่อนไขการใช้คูปอง

คุณไม่ผ่านเงื่อนไขการใช้คูปอง อาจเกิดจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • ต้องเป็นบัญชีสมาชิกที่สมัครใหม่ ที่สร้างไว้ไม่เกิน 30 วัน
  • ยอดการสั่งซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป

กรณีที่คุณมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการใช้คูปอง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่