กลิ่นบุหรี่ อันตรายไหม ส่งผลกระทบอะไรไหมต่อเราและคนรอบข้าง?

บุหรี่

เพื่อนๆหลายคนอาจเข้าใจผิดว่ากลิ่นบุหรี่นั้นไม่เป็นอันตราย เพราะไม่ได้สูบโดยตรง แต่ความจริงแล้ว กลิ่นบุหรี่นั้นแฝงไปด้วยสารเคมีอันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบและคนรอบข้างไม่แพ้การสูบบุหรี่โดยตรง บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่ากลิ่นบุหรี่อันตรายอย่างไร และส่งผลกระทบอะไรบ้าง

อันตรายของกลิ่นบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอะไรตามมา

ควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารอันตรายกว่า 7,000 ชนิด แม้จะไม่ได้สูบโดยตรง แต่สารเคมีเหล่านี้ก็สามารถฟุ้งกระจายในอากาศ และซึมผ่านระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งถ้าได้รับไปในปริมาณมากๆติดต่อกันก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดโรคดังต่อไปนี้

โรคมะเร็งปอด

สารเคมีในควันบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปอด แม้จะไม่ได้สูบโดยตรง แต่การสัมผัสควันบุหรี่มือสองเป็นเวลานาน ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลิ่นบุหรี่กระตุ้นระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ จาม หายใจลำบาก เป็นหวัด หลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่งพอง

โรคหัวใจ

สารเคมีในควันบุหรี่ ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และหัวใจวาย

ภัยจากกลิ่นบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อใครมากที่สุด

  • ผลกระทบต่อเด็ก: เด็กและทารกมีความไวต่อสารเคมีในควันบุหรี่มากกว่าผู้ใหญ่ การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองและปอด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหอบหืด ปอดอักเสบ และติดเชื้อทางเดินหายใจ
  • ผลกระทบต่อผู้หญิงตั้งครรภ์: กลิ่นบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง ส่งผลต่อทารกในครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งลูก คลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักน้อย และทารกเสียชีวิต
  • ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และมะเร็งปอด
กลิ่นบุหรี่อันตรายไหม

วิธีการป้องกัน ที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ

  1. เลิกสูบบุหรี่: วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายจากกลิ่นบุหรี่ คือ การเลิกสูบบุหรี่ ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง
  2. หลีกเลี่ยงควันบุหรี่: หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่ หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่ ควรสวมหน้ากากอนามัย
  3. ดูแลสุขภาพ: ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
  4. รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่: ช่วยรณรงค์ให้คนรอบข้างเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสร้างสังคมปลอดควันบุหรี่

สรุปใจความสำคัญกลิ่นบุหรี่ ภัยเงียบฆ่าชีวิต

กลิ่นบุหรี่อันตรายมากแม้จะไม่ได้สูบโดยตรง แต่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง ในระยะสั้นอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนักแต่ถ้าเกิดว่านิ่งนอนใจมันจะเป็นภัยใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นแล้วควรเลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันอันตรายจากกลิ่นบุหรี่กันนะครับ