การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า
การรับประกัน

บุหรี่ไฟฟ้า

รับประกันตัวเครื่อง 7 วัน

พอตใช้แล้วทิ้ง

รับประกัน 3 วัน (2000 คำ ขึ้นไป)

ถ่าน

  • MaHero 6 เดือน
  • Vapcell 3 เดือน
  • อื่นๆ 1 เดือน

รางชาร์จ

รับประกัน 1 เดือน

** ระยะเวลารับประกันเริ่มจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้า **

เงื่อนไขการรับประกัน

  • ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า ต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่เป็นรอยใดๆ
  • ถ่าน ฟิล์มหุ้มถ่านต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีรอยฉีกหรือขาด
  • รางชาร์จ ต้องไม่มีรอยแกะงัดใดๆ

ถ้าสินค้าดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพตามที่แจ้งไปแล้ว ถือว่าการรับประกันสินค้านั้นๆ ได้สิ้นสุดลง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

แจ้งเตือน!! เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

กรุณาถ่ายวิดีโอ ขณะเปิด!! กล่องพัสดุหลังจากที่ได้รับจากตัวแทนจัดส่งสินค้า

  • ก่อนเปิดกล่อง ต้องถ่ายวิดีโอทุกครั้ง มีคลิปแกะทางร้านถึงรับเคลม
  • ถ้าสินค้ามีปัญหา แต่ไม่มีคลิปแกะของ งดเคลมทุกกรณี